تاليفات پژوهشكده

ردیف

عنوان کتاب

تصویر جلد

 01 ارزيابي بازسازي سه شهر زلزله زده ايران با تاكيد بر تحليل آسيب‌پذيري آن در برابر زلزله (جلد دوم، گلباف)  
 02 ارزيابي رفتار سازه‌هاي منطقه زلزله‌زده قائنات   
03  ارزيابي كميت و كيفيت توليد مصالح ساختماني موجود   
04  ارزيابي كميت و كيفيت توليد و عرضه و تقاضاي مصالح ساختماني در مناطق زلزله‌زده   
 05 ارزيابي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود به روش Atc مطابق با استاندارد 2800 زلزله ايران   
 06 استاتیک(ویژه رشته های عمران و معماری)   
 07 استفاده از مواد افزودني براي بهسازي و پايدارسازي شيب‌هاي مارني   
08  بازسازی مناطق زلزله زده و کاهش آسیب پذیری در ایران  
 09 بررسي تجربي روش‌هاي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي آجري نيم اسكلت در برابر زلزله   
 10 بررسي مقاومت خاك ماسه لاي دار در اثر روانگرايي با استفاده ازآزمايش‌هاي استاتيكي و ديناميكي سه محوري   
11  برنامه‌هاي آموزشي جهت پيشگيري از فعاليت‌هاي انساني موثر در وقوع زمين لغزش   
12  بهبود عمليات بنايي با آجر و بررسي ملات‌هاي متداول در ايران   
 13 تأثير توپوگرافي در مقابل زلزله در چند شهر مجاور كوه   
 14 تحليل لغزش گلديان   
 15 چاچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح(2015-2030)   
 16 خسارات اقتصادي زلزله سال 1369 شمال ايران   
 17 مجموعه خلاصه مقالات هشتمين سمينار بين‌المللي براي زلزله   
18  راهنماي مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي فولادي موجود   
19 رفتار ساختمان‌هاي آجري با كلاف و بي‌كلاف   
 20 روش‌هاي ساخت و مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي چوبي   
21 روشي براي ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمان‌هاي بتن مسلح داراي ديوار برشي   
 22 ريزپهنه‌بندي لرزه‌اي و تهيه طيف طراحي براي شهرهاي بزرگ (شهر تبريز)   
23  سامانه مدیریت بحران در مراکز صنعتی   
 24 شرحي بر ويرايش 2   
 25 شناسايي روند گسل دورود در مناطق آبرفتي   
26  شناسنامه فني ساختمان‌هاي فولادي   
 27 شيوه‌هاي سكونت‌گزيني و گونه‌هاي مساكن روستايي   
 28 كاهش خطرپذيري لرزه‌اي شهر تهران   
29  مباني و ضوابط طرح و اجراي ساختمان‌هاي بنايي   
 30 مجموعه مقالات هشتمين سمينار بين‌المللي براي زلزله   
 31 مدل رفتاري اعضاي بتني تحت بارهاي فشاري تناوبي   
 32 نقش فرم- الگو- اندازه سكونتگاهها دركاهش خطرات ناشي از زلزله   
 33 نگرشي تحليلي بر زلزله گرمخان   
34 

 

بررسی حوادث حریق ناشی از زلزله در جهان و تهیه راهنمای حفاظت ساختمانها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخریب های احتمالی ناشی از زلزله  

 
35

English for the students of disaster management

( انگلیسی برای دانشجویان مدیریت بحران )

36

مبانی طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در کارخانه ها و مراکز صنعتی

37

راهنمای طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در کارخانه ها و مراکز صنعتی

38

ارزیابی آمادگی تاب آوری در صنعت

39

راهنمای برنامه آمادگی و پاسخ به سوانح

40

ارزیابی خطر و آسیب در مراکز صنعتی

41

مدیریت بحران

42

اولین همایش مردمی آشنایی با بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و نحوه آمادگی و مقابله با آن

43

ایمن سازی بناهای آموزشی در برابر زمین لرزه ( راهنمای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای )

44

راهنمای تحلیل برهم کنش دینامیکی خاک - سازه و اثرات آن بر واکنش دینامیکی سازه

45

بررسی الگوی مناسب بیمه خطر زلزله در ایران

46

گزارش نقشه های هم شتاب گستره تهران و پیرامون آن

47

برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله خیز نمونه شهرهای منجیل . لوشان . رودبار

48

تحلیل و برنامه ریزی فضایی - مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله

49

راهنمای محاسبه طرح و اجرای ساختمانهای بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله

50

زمینلغزه های ناشی از زلزله با نگرشی بر لغزشهای بزرگ ناشی از زلزله 1369 منجیل

51

طراحی شهری در مناطق زلزله خیز ( طراحی شهر رستم آباد )

52

لرزه زمین ساخت و هندسه دگر ریختی البرز مرکزی - خاوری با نگرشی بر گستره های دارای پیشینه لرزه خیزی

53

چکیده مقالات اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی

54

محاسبه . طرح و اجرای ساختمانهای فلزی مقاوم در برابر زلزله پی ها - اتصالات

55

ریز پهنه بندی لرزه ای و تهیه طیف طراحی برای شهرهای بزرگ ( شهر تبریز )

56

ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای فلزی موجود و نحوه مقاوم سازی آنها در برابر زلزله

57

چکیده مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

 

 

طراحی سایت پافکو