رياست محترم پژوهشكده

.

بسمه تعالي

نام :  سيد عباس

نام خانوادگي: جزايري

صادره از: شيراز

پست الکترونیکی : jazayeri@ndri.ir                             

 

مدارك تحصيلات:

1.       فوق ليسانس رشته مديريت مهندسي در سوانح طبيعي از دانشگاه تهران سال 1374

2.       ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه علم و صنعت در سال 1352

 

سوابق مديريتي و اجرايي

-       دبيركل كنفرانس ملي مديريت سيلاب 24 و 25 ارديبهشت 1392

-       دبيركل  كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه توسعه پايدار 20 اسفند 1391

-       رئيس كميته تحصيلات تكميلي مركز علمي‌كاربردي سوانح طبيعي 90 تا كنون

-       رئيس پژوهشكده سوانح طبيعي  از سال 1389 تا كنون

-       رئيس مركز آموزش عالي سوانح طبيعي وابسته دانشگاه جامع علمي كاربردي 1389 تا كنون

-       مدير گروه مديريت بحران پژوهشكده سوانح طبيعي از سال 1382 تا كنون

-       دبير كارگروه آزاد راه تهران- شمال ( در دفتر هيأت دولت) در دولت نهم و دهم

-       دبير كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيأت دولت از سال 1383  در دولت نهم و دهم

-       عضو هيات مديره آزاد راه اهواز خليج هميشگي فارس 1383 تا كنون

-       عضو هيات مديره شركت عمران و راه سازي قرارگاه خاتم الوصيا(ع) از سال 1388 تا كنون

-       عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس 1391 تا كنون

-       عضو كميسيون آلودگي هوا و سوانح محيط زيست- سازمان محيط زيست

-       عضو كميسيون بلاياي جوي و طوفان- سازمان هواشناسي

-       عضو كميسيون توسعه پايدار و كميته آب و هوا- سازمان محيط زيست

-       عضو هيأت امناي مركز تحقيقات مطالعات معماري و شهرسازي ايران

-       عضو هيأت كميته‌هاي تخصصي زير مجموعه كميته ملي سيل و نوسانات آب درياها در وزارت نيرو

-       عضو كميته تخصصي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين- وزارت مسكن و شهرسازي

-       عضو سازمان نظام مهندسي و انجمن اسلامي مهندسين كشور

-       رئيس كميته تخصصي ساخت و سازهاي اصولي و عضو شورايعالي خطرپذيري كشور در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان برنامه و بودجه سابق)

-       مديركل ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور به مدت دو دهه- وزارت كشور

-       مديركل فني و مهندسي اجراي پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده- وزارت كشور

-       مديركل ستاد پشتيباني جنگ وزارت كشور در دوران دفاع مقدس

-       رئيس ستاد آتش‌نشاني كربلا در دوران دفاع مقدس- وزارت كشور

-       مديركل دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي در دوران دفاع مقدس- وزارت كشور

-       مديركل دفتر تحقيقات تمركززدايي- وزارت كشور

-       رئيس كارگروه طرح‌ها و پروژه‌هاي درآمدزا در حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور

-       معاون امور عمراني استانداري سمنان

-       كارشناس امور راه و ساختمان (ناظر فني طرح‌ها و پروژه‌هاي استانداري مازندران)

-       همكاري با مهندسين مشاور امكو در اجراي پروژه‌ةا و طرح‌هاي عمراني، آموزشي و بهداشتي

-       انجام خدمت وظيفه عمومي در پادگان مهندسي بروجرد (رشته مهندسي و پل‌سازي)

  سوابق آموزشي

-       مدير گروه رشته امداد و سوانح طبيعي مركز آموزش عالي علمي‌كاربردي سوانح طبيعي از سال 1382

-       عضو هيأت علمي پژوهشكده سوانح طبيعي از سال 1382

-       مدرس و هيأت علمي مركز آموزش عالي علمي‌كاربردي سوانح طبيعي از سال 1382

-       مدرس دانشگاه جامع علمي‌كاربردي هلال ايران

 

مقالات

-        ارائه مقاله در دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي، 1392 ، ارزيابي پتانسيل زيست محيطي توسعه صنايع با تاكيد بر آلودگي هوا (در دست بررسي )

-        ارائه مقاله در اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخشهاي كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست ،1391 ، بررسی مدل مناسب مدلسازی پراکنش آلودگی هوا در راستای دستیابی به توسعه پایدار

-        ارائه مقاله در كنفرانس ملي مديريت سيلاب ،1392 ،استفاده از الگوریتمهایDSAS درمدیریت سیلاب مطالعه موردی: رودخانه کارون

-        ارائه مقاله در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، 1391،کاربرد سنجش از دور و GIS در ارزیابی خطر و مدیریت ریسک خشکسالی با توجه به شاخصهای اقلیمی جهت مکان گزینی اراضی مستعد کشت

-        ارائه مقاله اصول كلي برنامه‌ريزي و آسيب‌پذيري مركز عمليات بحران (اتاق بحران) در برابر سوانح در اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی

-        ارائه مقاله تدوين شاخص‌ها و متغيرهاي ارزيابي پژوهشگران سوانح: يك رويكرد آينده‌نگر در اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب‌پذیری اماکن و شریان‌های حیاتی

-        ارائه مقاله" اولين طرح مديريت بحران" در اولين كنفرانس بين‌المللي زلزله‌شناسي پژوهشگاه بين‌المللي زلزله

 

سوابق علمي از قبيل؛ طرح‌ها و پروژه‌هاي شاخص اجرايي (در يك دهه گذشته)

-       تهيه و تصويب آئين‌نامه قانون مديريت بحران در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيز زيست هيأت دولت

-       تهيه و تنظيم قانون مديريت بحران كشور و ارائه آن به هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي و تصويب آن

-       مديريت و پيشگيري و تهيه و تدوين آئين‌نامهه، لوايح و تشكيلات ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور

-       مديريت هماهنگي و پيگيري تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي ملي در امور امداد و نجات، بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي، ساخت و ساز اصولي، مقاوم‌سازي و ...

-       مديريت برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيش از 900 هزار واحد مسكوني و تجاري آسيب‌ديده از سيل و زلزله و ساير حوادث و سوانح طبيعي در كشور با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

-       مديريت برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيش از 680 پروژه مقابله با سيل و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي در سطح كشور

-       مديريت برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيش از 600 پروژه پيشگيري و مقابله با عوارض خشكسالي در سطح كشور

-       مديريت برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيش از 140 طرح و پروژه مطالعاتي، كاربردي در زمينه سوانح و حوادث و بلاياي طبيعي

-       مديريت برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيش از 25000 طرح يا پروژه زيربنايي

 

تقديرنامه‌ها

1.       لوح تقدير به مناسبت سرعت و دقت در رسيدگي به پيشنهادات ارجاعي به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، دبير محترم هيأت دولت

2.       لوح تقدير به مناسبت سرعت و دقت و كارشناسي پيشنهادهاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزير محترم مسكن و شهرسازي

3.       لوح تقدير به مناسبت سرعت و دقت و كارشناسي پيشنهادهاي وزارت ارتباطات، وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري

4.       لوح تقدير به مناسبت سرعت و دقت و كارشناسي پيشنهادهاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

5.       لوح تقدير به مناسبت سرعت و دقت در رسيدگي پيشنهادهاي ارجاعي به كميسيون امور زيربنايي و صنعت، وزير محترم مسكن و شهرسازي (رئيس كميسيون امور زيربنايي و صنعت)

6.       لوح تقدير به مناسبت‌ فعاليت هاي بازسازي بم، زياست محترم جمهوري اسلامي ايران

7.       لوح تقدير به مناسبت بررسي دقيق و تصويب طرح‌هاي ارايه شده توسط معاون اول محترم به كميسيون امور زيربنايي و صنعت، وزير محترم مسكن و شهرسازي (رئيس كميسيون امور زيربنايي و صنعت)

8.       لوح تقدير به مناسبت مشاركت فعال در شوراي پژوهش، معاون محترم وزير كشور

9.       لوح تقدير به مناسبت مشاركت در تهيه طرح‌هاي پيشگيري از آلودگي، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس يازمان حفاظت محيط زيست

10.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در فعال‌ در بازسازي مناطق زلزله زده استان اردبيل، استاندار محترم اردبيل

11.   لوح تقدير به مناسبت انتخاب مدير نمونه، وزير محترم كشور

12.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در امر بازسازي، پيگيري دريافت وام از بانك جهاني و مشاركت در شوراي پرديس، وزير محترم مسكن و شهرسازي

13.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در عمليات امداد و نجات ، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در سال 1383

14.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در برنامه‌هاي مربوط به كاهش بلايا، وزير محترم كشور

15.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در تهيه طرح جامع امداد و نجات، رياست محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

16.   لوح تقدير به مناسبت احداث آزادراه اهواز خليج فارس، رياست محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي

17.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در بازسازي مناطق زلزله زده استان اردبيل، رياست محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي

18.   لوح تقدير به مناسبت مشاركت در بازسازي مناطق سيل‌زده استان سيستان و بلوچستان، رياست محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 

 

 

طراحی سایت پافکو