.

آزمايشگاه ژئوتكنيك

     -        مطالعه خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي خاك از قبيل دانه­ بندي، هيدرومتري، رطوبت، حدوداتربرگ، وزن مخصوص، تحكيم، تك محوري، سه محوري، برش، SPT ، CPT و ...

-         مطالعه خواص فيزيكي، مكانيكي و شيميايي مصالح ساختماني نظير بتن، سيمان، فولاد و ...

-         انجام آزمايشهاي صحرايي، برجا و غيرمخرب در زمينه ­هاي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

-         انتخاب و تعيين روش­هاي مناسب در انجام آزمايش­هاي مربوطه

محاسبه، طرح، نظارت و همچنين مشاوره در زمينه ­هاي مكانيك خاك و ژئوتكنيك

 

 

طراحی سایت پافکو