.

گروه برنامه¬ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي

 

  •     گروه برنامه­ ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي
گروه برنامه‌ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي با تجميع چند رشته تخصصي ناظر بر شناخت، ساماندهي و برنامه‌ريزي عرصه‌هاي حيات شهري و روستايي در سال 1369 تشكيل گرديد. فعاليت­ها و مطالعات اين گروه در كارگروه‌هاي برنامه­ريزي طراحي كالبدي،‌مستند سازي، واحد برنامه­ريزي اجتماعي و اقتصادي و برنامه­ريزي محيطي وGIS انجام مي‌گيرد.
 
-        برنامه‌ها و توانمندي‌ها
 
  • انجام مطالعات و تحقيقات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي فضايي در نواحي شهري و روستايي در معرض خطر و سانحه ديده
  • برنامه‌ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي فضايي نواحي شهري و روستاي
  • طراحي مجتمع‌هاي زيستي روستايي و شهري در مناطق سانحه ديده
  • امكان‌سنجي جابجايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي
  • امكان‌سنجي استقرار بهينه سكونتگاههاي روستايي در معرض خطر سوانح طبيعي
  • انجام مطالعات ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي
  • ايجاد بانك سيستم اطلاعات جغرافيايي در مسايل شهري، روستايي و منطقه‌اي
  • تدوين ضوابط و مقررات پدافند غيرعامل در طرح هاي روستايي كشور

طراحی سایت پافکو