مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت

 

مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت
معرفي:
     پژوهشكده سوانح طبيعي به موازات وظايف تحقيقاتي خود در جهت ترويج نتايج و دست‌آوردهاي پژوهشي و براساس رسالت محوله در اساسنامه با بررسي نيازمندي‌ها و اولويت‌هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه فني و مهندسي، ساخت و ساز، بازسازي و مديريت بحران كشور، نسبت به تشكيل كنفرانس و سمينار‌ و برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي نيز اقدام مي‌نمايد.                  
     اين پژوهشكده، با تكيه بر سوابق آموزشي خود، در سنوات گذشته با همكاري دفتر مديريت پروژه بانك جهاني (PMU) و ديگرسازمان‌هاي بين‌المللي همچون UNDP و UNCHS و UNOCHA و UNESCO براي آموزش مهندسين، تكنسين‌ها و ساير اقشار مختلف در صنعت ساختمان، مقاوم‌سازي ابنيه، بازسازي و آموزش مديران و كارشناسان كشور در مباحث مديريت بحران و مقابله در برابر سوانح اقدامات مؤثري داشته است و اين تلاش‌ها همچنان طي تفاهم نامه آموزشي فيما بين اين پژوهشكده و كميسسون ملي يونسكو به منظور برگزاري دوه‌هاي آموزشي مشترك ادامه دارد.
     پژوهشكده سوانح طبيعي در سال 1385 طبق تفاهم‌نامه فيمابين بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور(پژوهشكده سوانح طبيعي به نمايندگي از بنياد مسكن) مجوز اولين آموزشگاه مقاوم‌سازي كشور را اخذ نموده و براي اولين بار در تاريخ ايران3 استاندارد آموزش اجراي مقاوم‌سازي را مطابق با معيارهاي آن سازمان وبا كد استاندارد بين المللي تدوين نموده‌است.
     لازم به ذكر است، در راستاي اجراي شيوه‌نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي، پژوهشكده سوانح طبيعي در سال 1389 موفق به اخذ تأئيديه دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازي شده و در سال 1390 مجوز برگزاري دوره‌هاي بازآموزي حرفه اي مهندسي ساختمان از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را دريافت نموده است. و همچنين با توجه به موافقت معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري دوره‌هاي آموزشي اين پژوهشكده به منظور طي فرآيند اعتبارسنجي به مركز آموزش مديريت دولتي معرفي شده تا مجوز هاي لازم در خصوص اموزش كاركنان دولت نيز كسب گردد.
   
اهداف:
      هدف از اجراي برنامه‌هاي آموزشي ، ارائه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده به منظور تبادل اطلاعات و آشنايي متخصصان، مهندسان، طراحان، تكنسين‌ها و دست‌اندر‌كاران امورساختمان و مسكن با آخرين دستاوردهاي علمي و فني و نيز روز آمد ساختن اطلاعات و ارتقاي دانش فني جامعه مهندسي و در نهايت برقراري تعامل ميان محافل علمي و تحقيقاتي و مراكز اجرايي كشور مي‌باشد. درهمين راستا با ارائه آموزش‌هاي تخصصي و فوق تخصصي در زمينه‌هاي مديريت بحران و بازسازي و بازتواني پس از سوانح، سعي نموده بعنوان قطب آموزشي موثر كشور در اطلاع رساني و ايجاد تعامل بين مديران و كارشناسان نقش قابل توجه‌اي داشته باشد.
 
توانمندي‌ها و برنامه‌ها:
     مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت پژوهشكده سوانح طبيعي با تكيه بر پتانسيل نيروهاي متخصص خود در ابعاد زير به فعاليت مي‌پردازد:
v      برآورد نيازهاي آموزشي
نياز سنجي و تدوين تقويم آموزشي مبتني بر الويت‌هاي نياز كشور و دستگاه‌هاي دست‌اندر كار در ساخت و ساز، بازسازي و مديريت بحران درتمامي سطوح.
v      ترويج دانش فني - مهندسي و مديريت بحران  
- ارائه دست‌آورد‌هاي پژوهشي پژوهشكده به صورت برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي براي مخاطبان در سراسر كشور.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي باهمكاري سازمان‌هاي بين المللي مانند بانك جهاني (PMUUNDP و UNCHS و UNOCHA و  UNESCO.
-   برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديريت بحران، ريسك و سوانح ويژه مديران و كارشناسان و دست‌اندركاران مقابله با حوادث و بلايا.
-   برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها، سخنراني‌هاي علمي و كارگاه‌هاي تخصصي.
-   برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارزيابي آسيب پذيري، بهسازي، مقاوم سازي و بازسازي.
-   برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارتقاي شغلي.
-   برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه كاردان‌هاي فني ساختمان.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه معماران تجربي.
- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه كارگران و دست‌اندركاران صنعت ساختمان.
 
 
همكاري‌هاي ملي و بين المللي:
v      همكاري‌هاي بين المللي:
1- ايجاد كرسي علمي در زمينه مديريت بلاياي طبيعي با همكاري UNESCO.
2- در حال عقد تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با موسسه فرهنگي ECO.
3- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با شبكه دانشگاه‌هاي مجازي جهان اسلام.
4- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با دانشگاه‌هاي‌خارجي.
5- همكاري با سازمان‌هاي بين المللي مانند: PMU - UNDP- UNCHSUNOCHA.
6- همكاري مشترك با آژانس مانيتورينگ و پيش‌بيني حوادث غير مترقبه روسيه(M.CH.S) در مطالعات ارزيابي استحكام لرزه‌اي ابنيه به روش غير مخرب.
7- همكاري با موسسه تحقيقاتي شريان‌هاي حياتي ژاپن.
v      همكاري‌هاي ملي:
1- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با كميسيون ملي يونسكو.
2- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با دانشگاه‌هاي‌ كشور.
3- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با انجمن‌هاي علمي كشور.
4- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با قطب‌هاي علمي كشور.
5- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با وزارت ‌خانه‌ها.
6- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با جهاد دانشگاهي.
7- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها.

8- تفاهم نامه‌ همكاري علمي-آموزشي با انجمن‌هاي صنفي و تشكل‌هاي حرفه‌اي

طراحی سایت پافکو