.

گروه مقام سازي
  •   گروه مقاوم‌سازي و بازسازي سازه‌ها

گروه مقاوم سازي و بازسازي سازه­ها براساس پيشنهاد بنياد محترم مسکن انقلاب اسلامي و تصويب هيأت امناء پژوهشکده سوانح طبيعي در سال 1374 به عنوان گروه پژوهشي در امر مقاوم سازي و بازسازي سازه­ها در برابر سوانح طبيعي تأسيس گرديد. گروه از كارگروه‌هاي آسيب‌پذيري‌ و بهسازي سازه‌ها، خدمات مهندسي و آزمايشگاهي (ميز لرزان، مكانيك خاك و غير مخرب)، بازسازي سازه‌ها و كاهش خطرپذيري تشكيل شده است. از اوان تأسيس گروه، برنامه­ريزي­هاي پژوهشي و آموزشي براساس اهداف و شرح وظايف پيش­بيني شده در اساسنامه، با توجه به ضرورت­ها و اولويت­ها در ابعاد مختلف تحت عناوين برنامه­هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت پذيرفته است و از آن زمان تاکنون ارزيابي مناطق بازسـازي شده در زلزله­هاي اخير و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز، پژوهش نظري و آزمايشگاهي بر رفتار ساختمانهـاي موجود، مطالعه و ارزيابي كميت و كيفيت توليد مصالح ساختماني موجود، ارزيابي آسيب پذيري و ارائه طرح­هاي بهسازي لرزه­اي مستحدثات، مراکز امدادرساني و پل­ها، توسعه رو­ش­هاي آزمايشگاهي در زمينه­هاي مختلف ديناميک سازه­ها، مهندسي زلزله و مهندسي ژئوتکنيک و ايجاد و اشاعه فرهنگ ايمني و آموزش تخصصي و همگاني در اين خصوص مد نظر قرار گرفته است.

مشاوره و ارائه خدمات مهندسي در كليه زمينه هاي مرتبط با مقاوم‌سازي و بازسازي سازه ها، ارائه پيشنهادها و راهكارهاي عملي، كمك به اجراي آنها براي كاهش خطرپذيري و گسترش فرهنگ ايمني در برابر سوانح طبيعي در كشور و نيز انجام مطالعات آزمايشگاهي به روش آزمايش­هاي غيرمخرب، آزمايشگاه ميزلرزان، آزمايشگـــاه تحقيقاتي ديناميک و مکانيک خاک و سازه با تجهيزات پيشرفته از اهداف گروه مي‌باشد.


برنامه­ ها و توانمندي‌ها

  • بررسي آسيب­پذيري سازه­ها در برابر زلزله­ اي محتمل
  • ارزيابي آسيب­پذيري سازه­ هاي خاص و ارائه روش­هاي ايمن سازي و کاهش خطرپذيري آنها
  • ارزيابي آسيب­پذيري شريان­هاي حياتي و ارائه روش­هاي مقاوم سازي و کاهش خطرپذيري آنها
  • ارائه روش­ها و تهيه دستورالعمل­هاي اجرايي مقاوم سازي و بهسازي براي سازه­هاي متداول در کشور
  • انجام مطالعات بازسازي مناطق آسيب‌ديده
  • مطالعات تحليلي و آزمايشگاهي براي شناسايي رفتار لرزه­اي سازه­ها(ميز لرزان)
  • تشخيص مشخصات ديناميکي سازه­ها به روش آزمايش ارتعاش محيطي
  • انجام آزمايشهاي شناسايي و تعيين مقاومت مشخصه مصالح به روش آزمايش­هاي غيرمخرب و مخرب
  • انجام مطالعات تحقيقاتي و آزمايشگاهي مکانيک و ديناميک خاک

 

 

طراحی سایت پافکو