.

گروه مديريت بحران

 •      گروه مديريت بحران

گروه مديريت بحران پژوهشکده سوانح طبيعي از ابتداي سال 1384 فعاليت خود را بصورت رسمي آغاز نمود. هدف از تشکيل اين گروه برطرف نمودن نيازهاي روز افزون کشور به انجام مطالعات و پژوهشهاي کاربردي در زمينه مديريت كارآمد بحران ها و سوانح طبيعي در کشور مي باشد.

 

-        توانمندي­ها و برنامه­ها

 • مشاوره و همكاري در طراحي و استقرار نظام مديريت بحران در استان ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي
 • طراحي، برگزاري و ارزيابي مانور دورميزي براي كارگروه ستادي هدايت و كنترل و كارگروه هاي عملياتي در سطح استان و شهرستان و ارائه خدمات فني و مشاوره‌اي در زمينه مديريت بحران و مديريت ريسك
 • انجام مطالعات و تحقيقات جامع در زمينه فعاليت‌هاي مراحل مختلف مديريت بحران و ريسك
 • مشاوره و همكاري در مستندسازي بلاياي طبيعي عملياتي در استان‌ها
 • طراحي ساختار ارزيابي مديريت بحران، مديريت ريسك مخاطرات طبيعي و زيست محيطي
 • تدوين برنامه هاي مديريت بحران و مديريت زيست محيطي براي جوامع روستائي و شهري
 • تدوين دستورالعمل ارزيابي سريع پس از سوانح طبيعي و سوانح انسان ساز
 • طراحي و تهيه بانك جامع اطلاعات مديريت بحران در سطوح استان و شهرستان و مجموعه هاي بزرگ
 • برگزاري همايش‌ ها و كارگاه‌هاي آموزشي مديريت بحران، اتاق بحران براي سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط در مديريت بحران
 • اجراي طرح هاي آموزش‌ همگاني شهروندان و كودكان در برابر زلزله در سطح مناطق، شهرها و استان‌هاي كشور با همكاري سازمان‌هاي بين المللي

 

طراحی سایت پافکو